Szakmai képzés megnevezése:                 Üzletvezető

Formája:                                                    felnőttképzés esti munkarendben

Szintjei:                                                     Magyar Képesítési Keretrendszer szint 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint 5

Végzettség:                                               Üzletvezető képesítést igazoló bizonyítvány

Szakmajegyzék száma:                             04165006

Az üzletvezető ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos feladatokat és vezetői tevékenységet. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egységet. Biztosítja a zavartalan működéshez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételeket. Gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásáról. Következtetéseket von le a gazdálkodására vonatkozóan a kapott információk és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után. Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, a raktározást, nyilvántartja és gazdálkodik a készletekkel. Biztosítja a kereskedelmi egységben az áru- és vagyonvédelmet. Megszervezi és lebonyolítja az értékesítést. Részt vesz az eladási árak meghatározó stratégiai és taktikai döntéseiben. Alkalmazza a vállalkozásokra jellemző marketing eszközöket. Ellenőrzi a számlákat, és az azokon szereplő tételek kiegyenlítését. Banki tranzakciókat végez, a jogszabályban előírtaknak megfelelően kezeli a házipénztárt.  Betartja a fogyasztói érdekvédelem szabályait. Az előírások szerint kezeli a vásárlói panaszokat. Munkáltatói feladatokat lát el.

Modul neve óraszáma ebből gyakorlati helyszínen szaktanteremben kimeneti követelmény
Gazdálkodási ismeretek 60 0 60 modulzáró sikeres teljesítése minimum 50 %
Üzletvezetői ismeretek 132 66 66

Üzletvezető szakmai képzés óraszáma: 192 óra

Belépési feltételek:

Iskolában, szaktanteremben, gyakorlati teremben kerül sor a képzésre.

Heti két alkalommal, alkalmanként 6 tanóra hosszban. Tervezett napok (hétfő, kedd), délutánonként 14:00 – 19:00 között.

A képzés sikeres teljesítéséről tanúsítvány állítunk ki, mely a képesítő vizsgára bocsájtás feltétele.

A képesítő vizsga írásbeli és gyakorlati tevékenységből áll, melynek sikeres teljesítése után üzletvezető képesítő bizonyítványt szerez.

Jelentkezési lap itt érhető el.

Vélemény, hozzászólás?