Az Iskola E-kréta felületét a facebook közösségi ikon mellett a menüsorban érheti el.

2800 Tatabánya

Kós Károly út 17

+36-70/ 684-8700

E-mail elérhetőségünk: keri@tszc.hu

Ügyfélfogadás

munkanapokon: 9:00 - 15:00-ig

Szakmai oktatás megnevezése: Kereskedelmi értékesítő

Formája: felnőttképzés esti munkarendben

Szintjei: Magyar Képesítési Keretrendszer szint 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint 5

Végzettség:  Kereskedelmi értékesítő szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány

Szakmajegyzék száma: 4 0416 13 02

Ágazati alapoktatás célja:

Az alapképzésben részt vevő tanulók az ágazathoz tartozó tanulási területek integrált ismereteit sajátítják el. A képzés során olyan tapasztalatokat, motivációkat szereznek, amelyek alapján el tudják dönteni, hogy a szakmacsoportba tartozó szakmák közül melyik szakirányon, milyen képzési szinten (szakképzési vagy technikusi) kívánják folytatni tanulmányaikat. Az alapképzés tantárgyaiban, témaköreiben, tananyagtartalmaiban elsajátított (szakmaspecifikus) ismeretek célja, hogy ezt a döntést megalapozzák. A felkészítés után ágazati alapvizsgával zárul az első félév.

Tantárgy neveóraszámaebből gyakorlati helyszínen (%)kimeneti követelményiskolán belüli helyszínen
Munkavállalói ismeretekbeszámítással 80 %Összeállított teszt 60 % feletti teljesítése 
Gazdasági ismeretek870 %modulzáró sikeres teljesítése minimum 50 %87
Vállakozások működtetése290 %29
Kommunikáció440 %44
Digitális alkalmazások650 %65

Ágazati alapoktatás összesen óraszáma: 233 óra

 

 

Kereskedelmi egység működtetése megnevezésű tanulási terület

A kereskedelmi egység működtetése tanulási terület magába foglalja mindazokat az ismereteket, amelynek birtokában a termékértékesítő magas színvonalon képes ellátni a szakmai feladatokat. Képes felmérni a vásárló igényeit bemutatja az árut és a lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat. Az eladási helyzetnek megfelelően verbális és nonverbális kommunikációs formák alkalmazásával segítőkészen reagál a vevők kívánságaira. Képes a vevőket tájékoztatni az áruk tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével. A vállalati útmutatás alapján eleget tesz az árfeltüntetési kötelezettségnek, kialakítja és fenntartja az üzlet belső terét, polcképét. Részt vesz az árubeszerzés folyamatában, vezetői ellenőrzés mellett kezeli és ellenőrzi az árukészletet. Ismeri és alkalmazza az áruátvételi módokat, ismeri az áruk szakszerű tárolását, részt vesz a leltározási folyamatokban. Képes ellátni a pénztárhoz, mint szolgáltatási területhez tartozó összes feladatot. Hozzáértéssel működteti a szakterülethez tartozó gépeket, berendezéseket, eszközöket. Ismeri és alkalmazza a fogyasztóvédelmi előírásokat és tájékoztatja róla a vásárlókat. A gyakorlatban alkalmazza a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi szabályokat, szakmai hatáskörében hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, betartja a hulladékkezelés szabályait. Az online értékesítés során feldolgozza a rendeléseket, elvégzi a komissiózást, expediálja a megrendelt árut.

Tantárgy neveóraszámaebből gyakorlati helyszínen (%)kimeneti követelményiskolán belüli helyszínenduális partnernél
Munkavállalói idegen nyelv250 %modulzáró sikeres teljesítése minimum 50 %25 
Kereskedelmi ismeretek21340 %66147
Üzlet működtetése8550 % 85
Pénztárgépkezelés3290 %302
Termékismeret és -forgalmazás14250 %7864
Üzleti kommunikáció11050 %3674
Egybefüggő szakmai gyakorlat56100 %Munkahely igazolása a letöltéséről 56

Kereskedelmi értékesítő szakmai oktatás óraszáma: 663 óra

Iskolában, iskolán kívül duális partnerbevonásával kerül sor a képzésre.

Tervezett óraszám 663 – 896 óra, beszámítástól függően (ágazati vizsgamegléte esetén csak a Kereskedelmi egység működtetése megnevezésű tanulási terület óraszáma kerül oktatásra 2 félév alatt)

Tervezett napok (hétfő, kedd, szerda), délutánonként 14:00 – 19:00 között.

Jelentkezni  a regisztrációs űrlap kitöltésével.