Szakmai oktatás megnevezése: Kereskedelmi értékesítő Formája: felnőttképzés esti munkarendben Szintjei: Magyar Képesítési Keretrendszer szint 4 Digitális Kompetencia Keretrendszer szint 5 Végzettség:  Kereskedelmi értékesítő szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány Szakmajegyzék száma: 4 0416 13 02 Ágazati alapoktatás célja: Az alapképzésben részt vevő tanulók az ágazathoz tartozó tanulási területek integrált ismereteit sajátítják el. A képzés során olyan tapasztalatokat, motivációkat szereznek, amelyek alapján el tudják dönteni, hogy a szakmacsoportba tartozó szakmák közül melyik szakirányon, milyen képzési szinten (szakképzési vagy technikusi) kívánják folytatni tanulmányaikat. Az alapképzés tantárgyaiban, témaköreiben, tananyagtartalmaiban elsajátított (szakmaspecifikus) ismeretek célja, hogy ezt a döntést megalapozzák. A felkészítés után ágazati alapvizsgával zárul az első félév.
Tantárgy neve óraszáma ebből gyakorlati helyszínen (%) kimeneti követelmény iskolán belüli helyszínen
Munkavállalói ismeretek beszámítással 8 0 % Összeállított teszt 60 % feletti teljesítése
Gazdasági ismeretek 87 0 % modulzáró sikeres teljesítése minimum 50 % 87
Vállakozások működtetése 29 0 % 29
Kommunikáció 44 0 % 44
Digitális alkalmazások 65 0 % 65

Ágazati alapoktatás összesen óraszáma: 233 óra

    Kereskedelmi egység működtetése megnevezésű tanulási terület A kereskedelmi egység működtetése tanulási terület magába foglalja mindazokat az ismereteket, amelynek birtokában a termékértékesítő magas színvonalon képes ellátni a szakmai feladatokat. Képes felmérni a vásárló igényeit bemutatja az árut és a lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat. Az eladási helyzetnek megfelelően verbális és nonverbális kommunikációs formák alkalmazásával segítőkészen reagál a vevők kívánságaira. Képes a vevőket tájékoztatni az áruk tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével. A vállalati útmutatás alapján eleget tesz az árfeltüntetési kötelezettségnek, kialakítja és fenntartja az üzlet belső terét, polcképét. Részt vesz az árubeszerzés folyamatában, vezetői ellenőrzés mellett kezeli és ellenőrzi az árukészletet. Ismeri és alkalmazza az áruátvételi módokat, ismeri az áruk szakszerű tárolását, részt vesz a leltározási folyamatokban. Képes ellátni a pénztárhoz, mint szolgáltatási területhez tartozó összes feladatot. Hozzáértéssel működteti a szakterülethez tartozó gépeket, berendezéseket, eszközöket. Ismeri és alkalmazza a fogyasztóvédelmi előírásokat és tájékoztatja róla a vásárlókat. A gyakorlatban alkalmazza a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi szabályokat, szakmai hatáskörében hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, betartja a hulladékkezelés szabályait. Az online értékesítés során feldolgozza a rendeléseket, elvégzi a komissiózást, expediálja a megrendelt árut.
Tantárgy neve óraszáma ebből gyakorlati helyszínen (%) kimeneti követelmény iskolán belüli helyszínen duális partnernél
Munkavállalói idegen nyelv 25 0 % modulzáró sikeres teljesítése minimum 50 % 25
Kereskedelmi ismeretek 213 40 % 66 147
Üzlet működtetése 85 50 % 85
Pénztárgépkezelés 32 90 % 30 2
Termékismeret és -forgalmazás 142 50 % 78 64
Üzleti kommunikáció 110 50 % 36 74
Egybefüggő szakmai gyakorlat 56 100 % Munkahely igazolása a letöltéséről 56

Kereskedelmi értékesítő szakmai oktatás óraszáma: 663 óra

Iskolában, iskolán kívül duális partnerbevonásával kerül sor a képzésre. Tervezett óraszám 663 – 896 óra, beszámítástól függően (ágazati vizsgamegléte esetén csak a Kereskedelmi egység működtetése megnevezésű tanulási terület óraszáma kerül oktatásra 2 félév alatt) Tervezett napok (hétfő, kedd, szerda), délutánonként 14:00 – 19:00 között. Jelentkezni  a regisztrációs űrlap kitöltésével.